Bestyrelsesmedlemmer

Leif-Henning

Jensen

Formand, 30316440

Jørn

Stæhr

Vejudvalg, 22174676

Arne

Skjærris

Kasserer, 29867998

Bente

Moesgaard

Suppleant, 23235894

Freja

Laustsen

Sekretær, 28473144

Ejner

Damsgåard

Suppleant, 23377779

Sven

Thomsen

Næstformand, 23674475 ____________Strandudvalg

Her tænker du på “Bestyrelsesmedlemmer”

  1. Til Inge Flensten og Bent Strøbel, som oplyst på hjemmesiden.. ikke Strobel? Tak for bekæmpelsesindsatsen mod “hybenroserne”
    I f orlængelse af aftenens generalfosamling ønsker jeg følgende oplysning? Er det muligt at HELE kontingentet til medlemskab af grundejerforeningen 350,- kan gå til bidrag til vejvedligehold?
    Altrrnativt. Som grundejer der har behov for at benytte ca. 300 m vej som Aarhus Kommune ikke er pligtig at vedligeholde . … hvad er bidraget pr. grundejer til vejvedligeholdet.

Lukket for kommentarer.