En mening om “Bestyrelsesmedlemmer”

  1. Til Inge Flensten og Bent Strøbel, som oplyst på hjemmesiden.. ikke Strobel? Tak for bekæmpelsesindsatsen mod “hybenroserne”
    I f orlængelse af aftenens generalfosamling ønsker jeg følgende oplysning? Er det muligt at HELE kontingentet til medlemskab af grundejerforeningen 350,- kan gå til bidrag til vejvedligehold?
    Altrrnativt. Som grundejer der har behov for at benytte ca. 300 m vej som Aarhus Kommune ikke er pligtig at vedligeholde . … hvad er bidraget pr. grundejer til vejvedligeholdet.

Lukket for kommentarer.