Bestyrelsesmedlemmer

Leif-Henning

Jensen

Formand, 30316440

Jørn

Stæhr

Næstformand, 22174676 ___________Vejudvalg

Arne

Skjærris

Kasserer, 29867998

Freja

Laustsen

Suppleant, 28473144

Thomas

Thollisch

Sekretær, 27346580

Bente

Moesgaard

Suppleant, 23235894

Sven

Thomsen

Strandudvalg, 23674475

Her tænker du på “Bestyrelsesmedlemmer”

  1. Til Inge Flensten og Bent Strøbel, som oplyst på hjemmesiden.. ikke Strobel? Tak for bekæmpelsesindsatsen mod “hybenroserne”
    I f orlængelse af aftenens generalfosamling ønsker jeg følgende oplysning? Er det muligt at HELE kontingentet til medlemskab af grundejerforeningen 350,- kan gå til bidrag til vejvedligehold?
    Altrrnativt. Som grundejer der har behov for at benytte ca. 300 m vej som Aarhus Kommune ikke er pligtig at vedligeholde . … hvad er bidraget pr. grundejer til vejvedligeholdet.

Lukket for kommentarer.