Klistermærke på din skraldespand

De fleste hundeejere samler deres hunds efterladenskaber op i en pose, men desværre smider nogle så efterfølgende posen fra sig på jorden. Og her kan du hjælpe og muligvis motivere hundeejeren til at rydde op efter sig ved at lade dem bruge din skraldespand ved fortovet eller indkørslen.
Dansk Kennel Klub og Hold Danmark Rent har udviklet et klistermærke, som sommerhusejere kan sætte på deres private, udendørs skraldespand med teksten “Her må du gerne smide din hundepose”.  
Klistermærke kan du bestille i Hold Danmark Rent’s webshop. Det koster 19 kr. inkl. porto.

Lørdagens affaldsindsamling

Som noget nyt startede indsamlingen kl. 09:30 med morgenkaffe og nybagt brød hos Fiskehuset på Norsminde Havn, som sponserede dette flotte tiltag.
18 personer var mødt op og gik i gang med opsamling fra rundkørslen ved Astrup Strandvej i nord til kystvejen mod Kysing i syd.

Der var langt mindre affald målt i kilo end tidligere år, men der var meget småt affald, dvs. cigaretskod, slikprodukter, metalkapsler, cigaretpakker, toiletartikler, altsammen ting der ikke hører hjemme i naturen. 
Der blev indsamlet 60 kg, heraf 55 dåser.
Indsamlingen afsluttedes med lækker suppe, ris og brød sponseret af Norsminde Kro. Tak til alle for en god formiddag i naturen. 

Flere bor året rundt i sommerhuset

Over de seneste 10 år er antallet der vælger at bo i sommerhus året rundt, på landsplan steget med 30% iflg. Danmarks Statistik. Det er en voldsom stigning og det må samtidig antages at for sommerhusområder tæt på større byer ligger tallet nok snarere over 50%. 
En del af forklaringen kan måske findes i ændringen af planloven i 2017, hvor pensionister nu kun skal have ejet sommerhuset 1 år for kunne bo der hele året.