Generalforsamling

OBS: Generalforsamlingen 12. juni 2020 er udsat til september på grund af Corona virus. Dato følger snarest muligt. 

Her findes referater og regnskaber fra tidligere år.
Beretning fra generalforsamling lægges på hjemmesiden indenfor 2-3 uger efter generalforsamlingen.