Generalforsamling

Her findes referater og regnskaber fra tidligere år.
Beretning fra generalforsamling lægges på hjemmesiden indenfor 2-3 uger efter generalforsamlingen.