Velkommen

Bliv medlem af en grundejerforening der arbejder aktivt for lokalområdet
Der skal her lyde en opfordring til alle sommerhusbeboere fra Fjordvej i syd til Drosselvænget / Musvitvej i nord til at melde sig ind i en aktiv grundejerforening, der arbejder intenst og kontinuert for at hele området skal blive så dejligt som muligt at opholde sig i.
Et medlemskab støtter op om foreningens arbejde for:
• Et godt socialt miljø og sammenhold
• Vedligeholdelse af områdets veje
• Kontakt til myndigheder omkring forhold der vedrører lokalområdet
• Information v.h.a. hjemmeside
Et medlemskab af Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening koster kun kr. 450,-Infostander_Ajstrup-2 om året. Hvis du endnu ikke er medlem så kan du gå ind under menupunktet kontakt og udfylde formularen.

Her på hjemmesiden vil vi forsøge at holde medlemmerne opdateret med relevant information om foreningen og bestyrelsens arbejde.
Vi vil forsøge at gøre siden så dynamisk som muligt, så kig endelig forbi engang imellem.
Vi håber at vore medlemmer vil bidrage med gode ideer og aktiviteter som bestyrelsen kan tage op i løbet af året.
Forslag og kommentarer kan fremsættes under menupunktet kontakt. Skriv endelig hvis du har noget på hjerte.
Grundejerforeningens e-mail: formand@ajstrupstrand.dk