NYHEDER

Hvad betyder den nye havplan

Den nye havplan, som nu er vedtaget i Folketinget, hvad betyder det for råstofudvindingen ud for Fløjstrup, Mariendal og Ajstrup områderne. Ud fra nedenstående linkt, er større områder udlagt som udviklingzone for råstofudvinding. Det virker uheldigt, da kysten og havbunden allerede er tydeligt negativt påvirket af tidligere udvindinger.
https://havplan.dk/da/page/info

Affaldsindsamlingen 2024

Så er vort sommerhusområde gjort rent og pænt så foråret kan nydes uden efterladt affald.
31 personer mødte op søndag morgen kl. 09:30  til morgennkaffe ved Fiskehuset inden vi gik igang. Efter indsamlingen blev der budt på suppe.
Tak til Fiskehuset og Norsminde Kro for sponsering.

Der blev indsamlet 210 kg affald, herunder 30 dåser, 4 glasflasker og 6 snusposer. Alt i alt kan vi glædes over at affalds mængden i vort område er nedadgåenede.

 

Tak for stor tilslutning til vor affaldsindsamling

Søndag morgen stod 37 personer klar til dejlig morgenkaffe og efterfølgende et par timers affaldsindsamling. Vi havde i år en forventning om en begrænset mængde affald i vort område. Men det var desværre ikke tilfældet. Der blev indsamlet i alt 120 kg, som fordelte sig på 285 dåser, 45 flasker, 70 kg restaffald, 50 kg jern mv. Der blev kun indsamlet enkelte stykker engangsemballage. En stor tak til Fiskehuset og Norsminde Kro for dejlig servering