Tak for stor tilslutning til vor affaldsindsamling

Søndag morgen stod 37 personer klar til dejlig morgenkaffe og efterfølgende et par timers affaldsindsamling. Vi havde i år en forventning om en begrænset mængde affald i vort område. Men det var desværre ikke tilfældet. Der blev indsamlet i alt 120 kg, som fordelte sig på 285 dåser, 45 flasker, 70 kg restaffald, 50 kg jern mv. Der blev kun indsamlet enkelte stykker engangsemballage. En stor tak til Fiskehuset og Norsminde Kro for dejlig servering

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen