Vand og spildevand

For 2019 er den samlede pris inkl moms kr. 46,42 pr kubikmeter
Prisen omfatter følgende elementer.
Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2019

I alt for drikkevand og afledning af spildevand  46,42
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug 10,18
Vandafgift til staten 7,96
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 18,14
Spildevandsafledning
Vandafledningsbidrag (afrundet) 28,28

Se yderligere på www.aarhusvand.dk