Foreningen

Bliv medlem af en forening der arbejder aktivt for lokalområdet

Der skal her lyde en opfordring til alle fra Fjordvej i syd til Drosselvænget / Musvitvej i nord til at melde sig ind i en aktiv grundejerforening, der arbejder intenst for at hele området skal blive så dejligt som muligt at opholde sig i.
Et medlemskab støtter op om foreningens arbejde for:

  • Et godt socialt miljø og sammenhold
  • Vedligeholdelse af områdets veje
  • Kontakt til myndigheder omkring forhold der vedrører lokalområdet
  • Information v.h.a. hjemmeside

Et medlemskab af Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening koster kr. 450,- om året, heraf er kr. 350,- tvungent vejbidrag.

Såfremt der er ændringer eller tilføjelser til dit medlemskabs bedes du gå ind under menu punktet kontakt og der indtaste dine oplysninger.