Formål

Citat fra foreningens vedtægter:

“Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, herunder bl.a. vejenes vedligeholdelse, fælles optræden over for myndighederne, styrkelse af sammenhold og gode sociale forbindelser mellem medlemmerne samt andet, som generalforsamlingen finder påkrævet.”