Nabohjælp

Grundejerforeningen har stor fokus på tryghed og indbrudsforebyggelse.
“Nabohjælpordningen” er et samarbejde mellem Tryg Fonden og Det
Kriminalpræventive Råd som er baseret på digitaliseret nabohjælp.
Tal med din nabo og meld jer til, så vi får et finmasket netværk i hele sommerhusområdet!!
Vi samarbejder desuden med Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.
Vi anbefaler og støtter op om “Nabohjælp”.
Læs yderligere på Nabohjælp hjemmesiden her, og efterfølgende kan du downloade Nabohjælp appen.

Se gode råd herunder.