Velkommen


Velkommen til en grundejerforening der arbejder aktivt for lokalområdet

Grundejerforeningen dækker sommerhus beboere fra Fjordvej i syd til Drosselvænget / Musvitvej i nord og omfatter ca. 520 sommerhuse.
Vi er en aktiv grundejerforening, der vedvarende arbejder for at hele området kan være så dejligt og attraktivt som muligt.
Et medlemskab støtter op om grundejerforeningens arbejde for:
• Et godt socialt miljø og sammenhold
• Vedligeholdelse af områdets private fællesveje
• Kontakt til myndigheder omkring forhold der vedrører lokalområdet
• Information v.h.a. hjemmeside
Et medlemskab af Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening koster kun kr. 450,-Infostander_Ajstrup-2 per år.
Hvis du endnu ikke er medlem så kan du gå ind under menupunktet kontakt og her udfylde indmeldelsesformularen.

Her på hjemmesiden vil vi forsøge at holde medlemmerne opdateret med relevant information om foreningen og bestyrelsens arbejde.
Vi vil forsøge vedvarende at gøre siden så dynamisk som muligt, så kig endelig forbi hjemmesiden engang imellem.
Vi håber at vore medlemmer vil bidrage med gode ideer og aktiviteter som bestyrelsen kan tage op i løbet af året.
Forslag og kommentarer kan fremsættes under menupunktet kontakt. Skriv endelig hvis du har noget på hjerte.
Grundejerforeningens e-mail: formand@ajstrupstrand.dk