Hvad betyder den nye havplan

Den nye havplan, som nu er vedtaget i Folketinget, hvad betyder det for råstofudvindingen ud for Fløjstrup, Mariendal og Ajstrup områderne. Ud fra nedenstående linkt, er større områder udlagt som udviklingzone for råstofudvinding. Det virker uheldigt, da kysten og havbunden allerede er tydeligt negativt påvirket af tidligere udvindinger.
https://havplan.dk/da/page/info

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen