Vær opmærksom på skadedyr

Det milde og våde klima medfører et øget antal af skadedyr. Der er flere steder i sommerhusområdet observeret rotter. Dette er allerede anmeldt til kommunen og rottefængeren har været i gang.
Det anbefales at alle holder et godt øje med ethvert tegn på skadedyr.
Fuglefodring mv. frarådes derfor.
Det er et lovkrav straks at anmelder enhver observation af rotter.

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen