Skadedyrs advarsel

Der opleves stigende problemer og anmeldelser af rotter i vort sommerhusområde.
Opmærksomheden skal rettes mod synlige huller i jorden ved udhuse,
garager, skure mv, som ikke bør være der.
Ved enhver mistanke om rotter, skal der foretages anmeldelse til kommunen.
Vær særlig opmærksom på ikke at placere foder eller andet spiseligt på jorden.

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen