Flere bor året rundt i sommerhuset

Over de seneste 10 år er antallet der vælger at bo i sommerhus året rundt, på landsplan steget med 30% iflg. Danmarks Statistik. Det er en voldsom stigning og det må samtidig antages at for sommerhusområder tæt på større byer ligger tallet nok snarere over 50%. 
En del af forklaringen kan måske findes i ændringen af planloven i 2017, hvor pensionister nu kun skal have ejet sommerhuset 1 år for kunne bo der hele året.

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen