Nye betalingsdatoer

Bestyrelsen har besluttet at fremrykke betalingsfristerne for såvel kontingent som vejbidrag. Begrundelsen for denne beslutning er, at det vil være meget nemmere for kassereren og den øvrige bestyrelse at følge op på betalingerne, ligesom kontingentbetalingerne er på plads INDEN årets generalforsamling.
De nye frister er herefter:
Kontingentbetaling senest 1. april
Vejbidrag senest 1. maj

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen