Mange hentede grøntsager

Peter giver gode anvisninger

Mange benyttede sig af tilbuddet om at afhente gratis grøntsager hos Peters Gartneri denne anden søndag i advent.
Der var faldet let slud i nattens løb, så det var en både frisk og en smule pløret omgang at bevæge sig rundt til de forskellige afgrøder som stadig stod på marken.

Alt i alt en dejlig eftermiddag, hvor alle kunne glæde sig over at bringe nogle sunde og økologiske  grøntsager med hjem.

Hvornår må man bo i sommerhuset

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du har ejet huset i 1 år og derudover tilhører en af disse grupper: Er fyldt 65 år, – Er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år, – Er førtidspensionist, – Er efterlønsmodtager, – Modtager fleksydelse.

Hvis du ikke hører ind under ovenstående grupper må du iht. den nye planlov (vedtaget 2017), opholde dig uafbrudt  i sommerhuset fra 1. marts til 31 oktober.
(Tidligere var det fra 1. april til 31. september.)

I vinterhalvåret, dvs. 1. november til udgangen af februar, må du ikke overnatte i sommerhuset bortset fra kortvarige ferieophold.

Nyeste om fibernettet

WAOO, som efter fusion nu hedder AURA Energi, ønsker ikke at etablere en samlet “Sommerhusaftale” omkring åbning og lukning af fibernetforbindelserne.
AURA Energi har derimod åbnet op for at det enkelte medlem en gang årligt uden gebyr kan afmelde og åbne igen for fiberforbindelsen. Det er den enkelte bruger der skal rette henvendelse til AURA Energi.

Havvindmøller i bugten

Grundejerforeningens bestyrelse har besluttet at melde foreningen ind i den forening, der arbejder mod den planlagte vindmøllepark på Mejlflak. Foreningen hedder Modstandere af Kystnære Havvindmøller i Aarhus Bugt” og samler blandt andet grundejerforeningerne hele Århus bugten rundt, nu også vores forening.
Bestyrelsen har truffet beslutningen ud fra den holdning, at foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser.
Det skal understreges, at det ikke er udtryk for at foreningen og bestyrelsen er imod vindmøller generelt. Men vi mener ikke, der bør etableres en havvindmøllepark i en bugt. Dette skal ske på havet. Vi mener desuden, at der vil være store omkostninger forbundet med en vindmøllepark i bugten, blandt andet i form af lys- og støjgener – og vi ønsker at sikre værdien af områdets natur, udsigten bugten rundt og vores ejendommes værdi.
Du kan læse om foreningen her