Havvindmøller i bugten

Grundejerforeningens bestyrelse har besluttet at melde foreningen ind i den forening, der arbejder mod den planlagte vindmøllepark på Mejlflak. Foreningen hedder Modstandere af Kystnære Havvindmøller i Aarhus Bugt” og samler blandt andet grundejerforeningerne hele Århus bugten rundt, nu også vores forening.
Bestyrelsen har truffet beslutningen ud fra den holdning, at foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser.
Det skal understreges, at det ikke er udtryk for at foreningen og bestyrelsen er imod vindmøller generelt. Men vi mener ikke, der bør etableres en havvindmøllepark i en bugt. Dette skal ske på havet. Vi mener desuden, at der vil være store omkostninger forbundet med en vindmøllepark i bugten, blandt andet i form af lys- og støjgener – og vi ønsker at sikre værdien af områdets natur, udsigten bugten rundt og vores ejendommes værdi.
Du kan læse om foreningen her

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen