Nyeste om fibernettet

WAOO, som efter fusion nu hedder AURA Energi, ønsker ikke at etablere en samlet “Sommerhusaftale” omkring åbning og lukning af fibernetforbindelserne.
AURA Energi har derimod åbnet op for at det enkelte medlem en gang årligt uden gebyr kan afmelde og åbne igen for fiberforbindelsen. Det er den enkelte bruger der skal rette henvendelse til AURA Energi.

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen