Ajstrup strand igen Blå Flag strand

Ajstrup Strand kan igen i år hejse det blå flag.
Det blå flag er garanti for at miljø, sikkerhed og vandkvalitet er i orden. 
På Blå Flag strande, bliver der i badesæsonen taget min. 10 badevandsprøver, som bliver analyseret for E. coli og Enterokokker.
På en Blå Flag strand, er den aktuelle badevandskvalitet slået op på informationstavlen. 

Forfatter: Leif-Henning Jensen

Leif-Henning Jensen